รายวิชา CH323 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเตอริโอเคมี
  บทที่ 2 : อิแนนติโอเมอริซึม
  บทที่ 3 : ซิส-ทรานส์ไอโซเมอริซึม
  บทที่ 4 : คอนฟอร์เมชัน
  บทที่ 5 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 6 : อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 7 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 8 : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี
  บทที่ 9 : แมสสเปคโตรเมตรี
  บทที่ 10 : วิธีสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์...
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเตอริโอเคมี
  บทที่ 2 : อิแนนติโอเมอริซึม
  บทที่ 3 : ซิส-ทรานส์ไอโซเมอริซึม
  บทที่ 4 : คอนฟอร์เมชัน
  บทที่ 5 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 6 : อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 7 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 8 : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี
  บทที่ 9 : แมสสเปคโตรเมตรี
  บทที่ 10 : วิธีสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์...