รายวิชา AD306 การจัดแสดงสินค้า (Merchandise Display)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญ
  บทที่ 2 : การดำเนินงานและการจัดร้าน
  บทที่ 3 : การจัดแสดงสินค้าในตู้โชว์
  บทที่ 4 : การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน
  บทที่ 5 : การออกแบบและการจัดวางสินค้า
  บทที่ 6 : การใช้สีและแสง
  บทที่ 7 : องค์ประกอบสำคัญของการจัดแสดงสินค้า
  บทที่ 8 : การจัดแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญ
  บทที่ 2 : การดำเนินงานและการจัดร้าน
  บทที่ 3 : การจัดแสดงสินค้าในตู้โชว์
  บทที่ 4 : การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน
  บทที่ 5 : การออกแบบและการจัดวางสินค้า
  บทที่ 6 : การใช้สีและแสง
  บทที่ 7 : องค์ประกอบสำคัญของการจัดแสดงสินค้า
  บทที่ 8 : การจัดแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
  บรรณานุกรม : Reference