รายวิชา TL324(51) ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน (Per-stuent teaching workshop in teaching english listening and speaking skills)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 เทคนิคการสอนฟัง
  บทที่2 เทคนิคการสอนพูด
  บทที่3 เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
  บทที่4 เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  บทที่5 การเน้นเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ
  บทที่6 การออกเสียงตัวเลขและวันที่
  บทที่7 บทสนทนา
  บรรณานุกรม
  บทที่1 เทคนิคการสอนฟัง
  บทที่2 เทคนิคการสอนพูด
  บทที่3 เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
  บทที่4 เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  บทที่5 การเน้นเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ
  บทที่6 การออกเสียงตัวเลขและวันที่
  บทที่7 บทสนทนา
  บรรณานุกรม