รายวิชา TH425 บาลีระดับกลาง (Intermediate Pali and Sanskrit)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :คำกิตก์
  บทที่ 2 :สมาส
  บทที่ 3 :สนธิ
  บทที่ 4 :ตัทธิต
  บทที่ 5 :ประโยค
  บทที่ 6 :การแปล
  บทที่ 7 :เฉลยคำถาม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :คำกิตก์
  บทที่ 2 :สมาส
  บทที่ 3 :สนธิ
  บทที่ 4 :ตัทธิต
  บทที่ 5 :ประโยค
  บทที่ 6 :การแปล
  บทที่ 7 :เฉลยคำถาม
  บรรณานุกรม