รายวิชา TH343(H)54 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (Influences of Foreign Languages on thai)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นำเรื่อง
  บทที่2 ภาษาจีน
  บทที่3 ภาษาเขมร
  บทที่4 ภาษาอังกฤษ
  บทที่5 ภาคพิเศษ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นำเรื่อง
  บทที่2 ภาษาจีน
  บทที่3 ภาษาเขมร
  บทที่4 ภาษาอังกฤษ
  บทที่5 ภาคพิเศษ
  บรรณานุกรม