รายวิชา TH102(S)(42) ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (ลิลิตพระลอ) (Introduction to Thai Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : สรรเสริญอยุธยา
  บทที่2 : ท้าวแมนสรวงยกทัพไปรบเมืองสรอง
  บทที่3 : ท้าวพิมพิสาครราช ขาดคอช้าง
  บทที่18 : พระลอคลั่ง
  บทที่19 : พระลอลาแม่ออกจากเมือง
  บทที่20 : โอวาทของแม่
  บทที่21 : พระลอเสด็จประพาสไพร
  บทที่22 : พระลอเสี่ยงน้ำ
  บทที่23 : พระปู่เจ้าใช้ไก่ไปตามพระลอ
  บทที่24 : พระลอตามไก่
  บทที่25 : พระลอเข้าสวนพระเพื่อน พระแพง
  บทที่26 : พระลอฝันถึงพระเพื่อน พระแพง
  บทที่27 : พระเพื่อน พระแพงฝัน
  บทที่28 : พระลอพักตำหนักสวน
  บทที่29 : พระลอได้พระเพื่อน พระแพง
  บทที่30 : พี่เลี้ยงทำอุบายนำพระลอเข้าเมือง
  บทที่31 : พ่อพระเพื่อน พระแพงรู้เรื่อง
  บทที่32 : ย่าคิดฆ่าพระลอ
  บทที่33 : นายแก้ว นายขวัญ นางรื่น นายโรยตาย
  บทที่34 : ระลอ พระเพื่อน พระแพงตาย
  บทที่35 : ส่งข่าวไปถึงแม่พระลอ
  บทที่36 : ทำศพพระลอ พระเพื่อน พระแพง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : สรรเสริญอยุธยา
  บทที่2 : ท้าวแมนสรวงยกทัพไปรบเมืองสรอง
  บทที่3 : ท้าวพิมพิสาครราช ขาดคอช้าง
  บทที่18 : พระลอคลั่ง
  บทที่19 : พระลอลาแม่ออกจากเมือง
  บทที่20 : โอวาทของแม่
  บทที่21 : พระลอเสด็จประพาสไพร
  บทที่22 : พระลอเสี่ยงน้ำ
  บทที่23 : พระปู่เจ้าใช้ไก่ไปตามพระลอ
  บทที่24 : พระลอตามไก่
  บทที่25 : พระลอเข้าสวนพระเพื่อน พระแพง
  บทที่26 : พระลอฝันถึงพระเพื่อน พระแพง
  บทที่27 : พระเพื่อน พระแพงฝัน
  บทที่28 : พระลอพักตำหนักสวน
  บทที่29 : พระลอได้พระเพื่อน พระแพง
  บทที่30 : พี่เลี้ยงทำอุบายนำพระลอเข้าเมือง
  บทที่31 : พ่อพระเพื่อน พระแพงรู้เรื่อง
  บทที่32 : ย่าคิดฆ่าพระลอ
  บทที่33 : นายแก้ว นายขวัญ นางรื่น นายโรยตาย
  บทที่34 : ระลอ พระเพื่อน พระแพงตาย
  บทที่35 : ส่งข่าวไปถึงแม่พระลอ
  บทที่36 : ทำศพพระลอ พระเพื่อน พระแพง