รายวิชา TH101(42) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (Structure of Thai and Its Usage)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำ
  บทที่2 : ประโยค
  บทที่3 : ท่วงทำนองเขียนและกลวิธีการเขียน
  บทที่4 : การฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้ภาษา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำ
  บทที่2 : ประโยค
  บทที่3 : ท่วงทำนองเขียนและกลวิธีการเขียน
  บทที่4 : การฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้ภาษา
  บรรณานุกรม : Reference