รายวิชา TH101(41) ลักษณะภาษาไทย (Structure of Thai)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจง
  ลักษณะภาษาไทย
  สารบัญ : Content
  ภาคที่1 : คำ
  บทที่1 : ระบบเสียงของไทย
  บทที่2 : ความหมายของคำ
  ภาคที่2 : การสร้างคำ
  บทที่1 : คำสร้างใหม่
  บทที่2 : คำเกิดใหม่
  ภาคที่3 : บทที่1 ลักษณะประโยคของไทย
  บทที่2 : การเรียงลำดับคำในประโยค
  บทที่3 : การจำแนกคำ
  บทที่3 : การจำแนกคำ...(ต่อ)
  ภาคที่4 : การใช้ถ้อยคำ
  บทที่1 : ราชาศัพท์
  บทที่2 : ภาษาสุภาพ
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจง
  ลักษณะภาษาไทย
  สารบัญ : Content
  ภาคที่1 : คำ
  บทที่1 : ระบบเสียงของไทย
  บทที่2 : ความหมายของคำ
  ภาคที่2 : การสร้างคำ
  บทที่1 : คำสร้างใหม่
  บทที่2 : คำเกิดใหม่
  ภาคที่3 : บทที่1 ลักษณะประโยคของไทย
  บทที่2 : การเรียงลำดับคำในประโยค
  บทที่3 : การจำแนกคำ
  บทที่3 : การจำแนกคำ...(ต่อ)
  ภาคที่4 : การใช้ถ้อยคำ
  บทที่1 : ราชาศัพท์
  บทที่2 : ภาษาสุภาพ
  ภาคผนวก : Supplement