รายวิชา PY425 ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไปของศาสนา
  บทที่3 : ศาสนาโบราณ
  บทที่4 : ประวัติศาสนา 1
  บทที่5 : ประวัติศาสนา 2
  บทที่6 : กำเนิดโลก สวรรค์ นรก
  บทที่7 : มนุษย์และเทพเจ้า
  บทที่8 : ชะตาชีวิต
  บทที่9 : ความดีสูงสุด
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไปของศาสนา
  บทที่3 : ศาสนาโบราณ
  บทที่4 : ประวัติศาสนา 1
  บทที่5 : ประวัติศาสนา 2
  บทที่6 : กำเนิดโลก สวรรค์ นรก
  บทที่7 : มนุษย์และเทพเจ้า
  บทที่8 : ชะตาชีวิต
  บทที่9 : ความดีสูงสุด