รายวิชา PS130 การปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Government)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :การเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ
  บทที่ 2 : การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 3 : การเมืองการปกครองในอิตาลี
  บทที่ 3 : การเมืองการปกครองในอิตาลี(ต่อ)
  บทที่ 4 : การเมืองการปกครองในสหพันธรัฐรัสเซีย
  บทที่ 5 : การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย์
  บทที่ 6 : การเมืองการปกครองในประเทศอินเดีย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :การเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ
  บทที่ 2 : การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 3 : การเมืองการปกครองในอิตาลี
  บทที่ 3 : การเมืองการปกครองในอิตาลี(ต่อ)
  บทที่ 4 : การเมืองการปกครองในสหพันธรัฐรัสเซีย
  บทที่ 5 : การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย์
  บทที่ 6 : การเมืองการปกครองในประเทศอินเดีย