รายวิชา PH314(S) ฟิสิกส์อุณหภาพ (ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำสู่ศูนย์สัมบูรณ์) (Thermal Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ปารีส 1877
  บทที่2 : กราโกว์ 1883
  บทที่3 : ลอนดอน 1898
  บทที่4 : ไลเคน 1908
  บทที่5 : กฎข้อที่สาม
  บทที่6 : ควอนไทเซชัน
  บทที่7 : ความไม่แน่นอน
  บทที่8 : การลดอุณหภูมิเชิงแม่เหล็ก
  บทที่9 : สภาพนำยวดยิ่ง
  บทที่10 : เทคโนโลยีใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
  บทที่11 : สภาพไหลยวดยิ่ง
  ดัชนี
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ปารีส 1877
  บทที่2 : กราโกว์ 1883
  บทที่3 : ลอนดอน 1898
  บทที่4 : ไลเคน 1908
  บทที่5 : กฎข้อที่สาม
  บทที่6 : ควอนไทเซชัน
  บทที่7 : ความไม่แน่นอน
  บทที่8 : การลดอุณหภูมิเชิงแม่เหล็ก
  บทที่9 : สภาพนำยวดยิ่ง
  บทที่10 : เทคโนโลยีใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
  บทที่11 : สภาพไหลยวดยิ่ง
  ดัชนี
  บรรณานุกรม : Reference