รายวิชา PE425(46) บรรดิการทางพลศึกษา (Adapted Physical Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 : บรรดิการพลศึกษา
  บทที่ 2 : ประเภทของเด็กผิดปกติ
  บทที่ 3 : การจัดและการบริหารโปรแกรมพลศึกษาพิเศษ
  บทที่ 4 : การสอนบรรดิการพลศึกษา
  บทที่ 5 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับผู้มีตาพิการ
  บทที่ 6 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่ 7 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่สมองเป็นอัมพาต
  บทที่ 8 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่พิการทางกระดูก
  บทที่ 9 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กพิการทางร่างกาย
  บทที่ 10 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน
  บทที่ 11 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ
  บทที่ 12 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับคนไข้พักพื้น
  บทที่ 13 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับพวกที่มีปัญหาทางโภชนาการ
  บทที่ 14 : สภาพร่างกายอื่น ๆ ที่ต้องการบรรดิการพลศึกษา
  บทที่ 15 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์
  บทที่ 16 : การแก้ไขทรวดทรง
  บทที่ 17 : การพัฒนาความสมบูรณ์ทางร่างกาย
  บทที่ 18 : กิฬาคนพิการ
  หนังสืออุเทศ
  ดรรชนี
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 : บรรดิการพลศึกษา
  บทที่ 2 : ประเภทของเด็กผิดปกติ
  บทที่ 3 : การจัดและการบริหารโปรแกรมพลศึกษาพิเศษ
  บทที่ 4 : การสอนบรรดิการพลศึกษา
  บทที่ 5 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับผู้มีตาพิการ
  บทที่ 6 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่ 7 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่สมองเป็นอัมพาต
  บทที่ 8 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่พิการทางกระดูก
  บทที่ 9 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กพิการทางร่างกาย
  บทที่ 10 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน
  บทที่ 11 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ
  บทที่ 12 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับคนไข้พักพื้น
  บทที่ 13 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับพวกที่มีปัญหาทางโภชนาการ
  บทที่ 14 : สภาพร่างกายอื่น ๆ ที่ต้องการบรรดิการพลศึกษา
  บทที่ 15 : บรรดิการพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์
  บทที่ 16 : การแก้ไขทรวดทรง
  บทที่ 17 : การพัฒนาความสมบูรณ์ทางร่างกาย
  บทที่ 18 : กิฬาคนพิการ
  หนังสืออุเทศ
  ดรรชนี