รายวิชา PE274 การบริหารกาย (Calisthenics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารกาย
  บทที่ 2 : ระเบียบแถว
  บทที่ 3 : ประเภทของกายบริหาร
  บทที่ 3 : ประเภทของกายบริหาร...(ต่อ)
  บทที่ 4 : การบริหารกายเพื่อปรับปรุงร่างกาย
  บทที่ 5 : การบริหารเพื่อปรับปรุงทรวดทรง
  บทที่ 6 : การบริหารร่างกายเสริมสร้างเสน่ห์
  บทที่ 7 : ท่ากายบริหารสำหรับคนสูงอายุ
  บทที่ 8 : ท่ากายบริหารสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ
  บทที่ 9 : ท่ากายบริหารสำหรับกีฬาแต่ละประเภท
  บทที่ 10 : การออกกำลังกายแบบแอโรบิค
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารกาย
  บทที่ 2 : ระเบียบแถว
  บทที่ 3 : ประเภทของกายบริหาร
  บทที่ 3 : ประเภทของกายบริหาร...(ต่อ)
  บทที่ 4 : การบริหารกายเพื่อปรับปรุงร่างกาย
  บทที่ 5 : การบริหารเพื่อปรับปรุงทรวดทรง
  บทที่ 6 : การบริหารร่างกายเสริมสร้างเสน่ห์
  บทที่ 7 : ท่ากายบริหารสำหรับคนสูงอายุ
  บทที่ 8 : ท่ากายบริหารสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ
  บทที่ 9 : ท่ากายบริหารสำหรับกีฬาแต่ละประเภท
  บทที่ 10 : การออกกำลังกายแบบแอโรบิค
  บรรณานุกรม : Reference