รายวิชา PE241(S) กรีฑา 1 (Track and Field)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เจ้าหน้าที่และหน้าที่
  บทที่ 2 : ประวัติเอเซี่ยนเกมส์
  บทที่ 3 : กรีฑา (ตอนที่ 1)
  บทที่ 3 : กรีฑา (ตอนที่ 2)
  บทที่ 4 : อุปกรณ์กรีฑา
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เจ้าหน้าที่และหน้าที่
  บทที่ 2 : ประวัติเอเซี่ยนเกมส์
  บทที่ 3 : กรีฑา (ตอนที่ 1)
  บทที่ 3 : กรีฑา (ตอนที่ 2)
  บทที่ 4 : อุปกรณ์กรีฑา