รายวิชา PE211(48) ฟุตบอล1 (soccer1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ประวัติและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล
  บทที่2 : อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขัน
  บทที่3 : ทักษะเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอล
  บทที่4 : การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นฟุตบอล
  บทที่5 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
  บทที่6 : การฝึกในรูปของการเล่นเกม
  บทที่7 : การเล่นเป็นทีม
  บทที่8 : การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตบอล
  บทที่9 : ความรู้เกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม :
  บทที่1 : ประวัติและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล
  บทที่2 : อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขัน
  บทที่3 : ทักษะเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอล
  บทที่4 : การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นฟุตบอล
  บทที่5 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
  บทที่6 : การฝึกในรูปของการเล่นเกม
  บทที่7 : การเล่นเป็นทีม
  บทที่8 : การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตบอล
  บทที่9 : ความรู้เกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม :