รายวิชา OR223(H) ปฏิบัติการการโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงาน (Programming for Operations Research Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : ไมโครคอมพิวเตอร์ และ Micro VAX II
  ตอนที่ 2 : คอมพิวเตอร์ VAX-11/750
  ตอนที่ 3 : ตัวอย่างโจทย์ปัญหาและตัวอย่างการวิ่งโปรแกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : ไมโครคอมพิวเตอร์ และ Micro VAX II
  ตอนที่ 2 : คอมพิวเตอร์ VAX-11/750
  ตอนที่ 3 : ตัวอย่างโจทย์ปัญหาและตัวอย่างการวิ่งโปรแกรม