รายวิชา ML101 บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 (Fundamental Bahasa Malasia 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ :Introduction
  บทที่ 1 : Sambutan Dan Perkenalan Diri
  บทที่ 2 : Tarikh, Waktu dan Musim
  บทที่ 3 : Kawan Seuniversiti
  บทที่ 4 : Di Dewan Kuliah
  บทที่ 5 : Hubungan antara Keluarga
  บทที่ 6 : Di Rumah
  บทที่ 7 : Ka Pasar Raya
  บทที่ 8 : Di Restoran
  บทที่ 9 : Bertemu dengan Kawan
  บทที่10 : Ulang Kaji
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ :Introduction
  บทที่ 1 : Sambutan Dan Perkenalan Diri
  บทที่ 2 : Tarikh, Waktu dan Musim
  บทที่ 3 : Kawan Seuniversiti
  บทที่ 4 : Di Dewan Kuliah
  บทที่ 5 : Hubungan antara Keluarga
  บทที่ 6 : Di Rumah
  บทที่ 7 : Ka Pasar Raya
  บทที่ 8 : Di Restoran
  บทที่ 9 : Bertemu dengan Kawan
  บทที่10 : Ulang Kaji
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference