รายวิชา MB306 การบริหารเครดิต (Credit Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความหมายและบทบาทของเครดิต
  บทที่2 : ความเสี่ยงทางเครดิต
  บทที่3 : ตราสารเครดิต และหลักประกัน
  บทที่4 : ประเภทของเครดิต
  บทที่5 : องค์การของแผนกเครดิต
  บทที่6 : การรวบรวมข้อมูล
  บทที่7 : การวิเคราะห์งบการเงิน
  บทที่8 : การกำหนดวงเงินเครดิต
  บทที่9 : การเรียกเก็บหนี้อันเกิดจากการให้เครดิต
  บทที่10 : การบริหารเครดิตการค้าปลีก
  บทที่11 : การบริหารเครดิตเงินกู้สำหรับผู้บริโภค
  บทที่12 : การจัดรูปองค์การของแผนกเครดิตในทางการค้า
  บทที่13 : เงื่อนไขเครดิตทางการค้า
  บทที่14 : การประเมินผลการบริหารเครดิต
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความหมายและบทบาทของเครดิต
  บทที่2 : ความเสี่ยงทางเครดิต
  บทที่3 : ตราสารเครดิต และหลักประกัน
  บทที่4 : ประเภทของเครดิต
  บทที่5 : องค์การของแผนกเครดิต
  บทที่6 : การรวบรวมข้อมูล
  บทที่7 : การวิเคราะห์งบการเงิน
  บทที่8 : การกำหนดวงเงินเครดิต
  บทที่9 : การเรียกเก็บหนี้อันเกิดจากการให้เครดิต
  บทที่10 : การบริหารเครดิตการค้าปลีก
  บทที่11 : การบริหารเครดิตเงินกู้สำหรับผู้บริโภค
  บทที่12 : การจัดรูปองค์การของแผนกเครดิตในทางการค้า
  บทที่13 : เงื่อนไขเครดิตทางการค้า
  บทที่14 : การประเมินผลการบริหารเครดิต
  บรรณานุกรม