รายวิชา LW443(50) การสืบสวนและสวบสวน (CRIMINAL PROCESS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  บทที่2 หลักการสืบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่3 หลักการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่4 บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
  บทที่5 คำร้องทุกข์
  บทที่6 คำกล่าวโทษ
  บทที่7 อำนาจพนักงานสอบสวนและการทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  บทที่2 หลักการสืบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่3 หลักการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่4 บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
  บทที่5 คำร้องทุกข์
  บทที่6 คำกล่าวโทษ
  บทที่7 อำนาจพนักงานสอบสวนและการทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว
  บรรณานุกรม