รายวิชา LW423(49) การว่าความ (LAWYER PRACTICE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่ 2 พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ
  บทที่ 3 การเตรียมคดีก่อนนำขึ้นสู่ศาล
  บทที่ 4 การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่ 5 การเรียบเรียงคำคู่ความ
  บทที่ 6 การเรียบเรียงคำให้การ
  บทที่ 7 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่ 8 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่ 9 การขอปล่อยชั่วคราว
  บทที่ 10 การเสนอพยายหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่ 11 การซักถามพยาน
  บทที่ 12 การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่ 2 พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ
  บทที่ 3 การเตรียมคดีก่อนนำขึ้นสู่ศาล
  บทที่ 4 การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่ 5 การเรียบเรียงคำคู่ความ
  บทที่ 6 การเรียบเรียงคำให้การ
  บทที่ 7 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่ 8 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่ 9 การขอปล่อยชั่วคราว
  บทที่ 10 การเสนอพยายหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่ 11 การซักถามพยาน
  บทที่ 12 การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก