รายวิชา LW423(47027) การว่าความ (LAWYER PRACTICE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : วิชาการว่าความ
  บทที่2 : การเตรียมคดีก่อนนำขึ้นสู่ศาล
  บทที่3 : การเรียบเรียงการคู่ความ
  บทที่4 : การเรียบเรียงคำให้ความจำเลย
  บทที่5 : การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้อง
  บทที่6 : การเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่7 : การซักถามพยาน
  บทที่8 : การทำการแถลงการณ์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม
  บทที่1 : วิชาการว่าความ
  บทที่2 : การเตรียมคดีก่อนนำขึ้นสู่ศาล
  บทที่3 : การเรียบเรียงการคู่ความ
  บทที่4 : การเรียบเรียงคำให้ความจำเลย
  บทที่5 : การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้อง
  บทที่6 : การเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่7 : การซักถามพยาน
  บทที่8 : การทำการแถลงการณ์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม