รายวิชา LW314(51) กฏหมายลักษณะพยาน (LAW OF EVIDENCE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ยททั่วไป
  บทที่2 ความเกี่ยวพันระหว่างกฏหมายวิธัพิจารณาความและกกหมายลักษณะพยาน
  บทที่3 สิ่งที่ไม่ต้องสีบพยาน
  บทที่4 สิ่งที่ต้องสืบพยานหลักฐาน
  บทที่5 หน้าที่นำสืบ
  ส่วนที่2 หน้าที่นำสืบ (มาตรา 84)
  ส่วนที่3 การยื่นบัญชีระบุพยาน (มาตรา 88)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ยททั่วไป
  บทที่2 ความเกี่ยวพันระหว่างกฏหมายวิธัพิจารณาความและกกหมายลักษณะพยาน
  บทที่3 สิ่งที่ไม่ต้องสีบพยาน
  บทที่4 สิ่งที่ต้องสืบพยานหลักฐาน
  บทที่5 หน้าที่นำสืบ
  ส่วนที่2 หน้าที่นำสืบ (มาตรา 84)
  ส่วนที่3 การยื่นบัญชีระบุพยาน (มาตรา 88)
  บรรณานุกรม