รายวิชา LW213(51) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (civil and commercial code bills and current account)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ตั๋วเงิน (BILLS)
  บทที่2 ตั๋วแลกเงิน
  บทที่3 อาวัล มาตรา 938-940
  บทที่4 การใช้เงิน (Payment มาตรา 941-949
  บทที่5 การสอดเข้าแก้หน้า
  บทที่6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน (Recours for
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ตั๋วเงิน (BILLS)
  บทที่2 ตั๋วแลกเงิน
  บทที่3 อาวัล มาตรา 938-940
  บทที่4 การใช้เงิน (Payment มาตรา 941-949
  บทที่5 การสอดเข้าแก้หน้า
  บทที่6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน (Recours for
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก