รายวิชา LI414 ประวัติภาษาอังกฤษ (Introduction to History of the English Language)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : กำเนิดอักษรโรมัน
  บทที่2 : ภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นๆ ในตระกูลอินโดยูโรเปียน
  บทที่3 : ประวัติการเกิดภาษาอังกฤษ 3 ยุค
  บทที่4 : วิวัฒนาการเรื่องการสะกดและการออกเสียง
  บทที่4 : วิวัฒนาการเรื่องการสะกดและการออกเสียง...(ต่อ)
  บทที่5 : วิวัฒนาการของระบบคำและประโยค
  บทที่5 : วิวัฒนาการของระบบคำและประโยค...(ต่อ)
  บทที่6 : วิวัฒนการเรื่องคำศัพท์และความหมาย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : กำเนิดอักษรโรมัน
  บทที่2 : ภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นๆ ในตระกูลอินโดยูโรเปียน
  บทที่3 : ประวัติการเกิดภาษาอังกฤษ 3 ยุค
  บทที่4 : วิวัฒนาการเรื่องการสะกดและการออกเสียง
  บทที่4 : วิวัฒนาการเรื่องการสะกดและการออกเสียง...(ต่อ)
  บทที่5 : วิวัฒนาการของระบบคำและประโยค
  บทที่5 : วิวัฒนาการของระบบคำและประโยค...(ต่อ)
  บทที่6 : วิวัฒนการเรื่องคำศัพท์และความหมาย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม