รายวิชา LB365(S) การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอนที่ 1 :ประเภทของเลขคัตเตอร์
  ตอนที่ 2 :วิธีการใช้เลขคัตเตอร์ในการกำหนดเลขหมู่หนังสือ
  ตอนที่ 3 :ประเภทและลักษณะของตาราง
  ตอนที่ 4 : การใช้ตารางประเภทต่างๆประกอบการกำหนดเลขคู่หมูหนังสือ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอนที่ 1 :ประเภทของเลขคัตเตอร์
  ตอนที่ 2 :วิธีการใช้เลขคัตเตอร์ในการกำหนดเลขหมู่หนังสือ
  ตอนที่ 3 :ประเภทและลักษณะของตาราง
  ตอนที่ 4 : การใช้ตารางประเภทต่างๆประกอบการกำหนดเลขคู่หมูหนังสือ
  บรรณานุกรม