รายวิชา LA331 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Code II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่ 1 :ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่ 2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความตอนที่1
  บทที่ 2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความตอนที่2
  บทที่ 3 : จริยธรรมของทนายความ
  บทที่ 4 : สำนักงานทนายความ
  บทที่ 5 : การรับจ้างว่าความ
  บทที่ 6 : การเตรียมก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล
  บทที่ 7 : การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่ 8 :การเรียบเรียงคำคู่ความ
  บทที่ 8 :การเรียบเรียงคำคู่ความ(ต่อ)
  บทที่ 9 : การเรียบเรียงคำให้การจำเลย
  บทที่10 : การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่11 : การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่12 : การขอปล่อยชั่วคราว
  บทที่13 : การเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่14 : การซักถามพยาน
  บทที่15 :การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  บทที่ 1 :ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่ 2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความตอนที่1
  บทที่ 2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความตอนที่2
  บทที่ 3 : จริยธรรมของทนายความ
  บทที่ 4 : สำนักงานทนายความ
  บทที่ 5 : การรับจ้างว่าความ
  บทที่ 6 : การเตรียมก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล
  บทที่ 7 : การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่ 8 :การเรียบเรียงคำคู่ความ
  บทที่ 8 :การเรียบเรียงคำคู่ความ(ต่อ)
  บทที่ 9 : การเรียบเรียงคำให้การจำเลย
  บทที่10 : การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่11 : การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่12 : การขอปล่อยชั่วคราว
  บทที่13 : การเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่14 : การซักถามพยาน
  บทที่15 :การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก