รายวิชา LA304(H) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วงและบุริมมิทธิ (Civil and Commercial Code (Suretyship,Mortgage,Pledge))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอน 1 : ค้ำประกัน
  ตอน 2 : จำนอง
  ตอน 3 : จำนำ
  ตอน 3 : จำนำ...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอน 1 : ค้ำประกัน
  ตอน 2 : จำนอง
  ตอน 3 : จำนำ
  ตอน 3 : จำนำ...(ต่อ)
  บรรณานุกรม