รายวิชา KO101(H)50 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี (KOREAN EXERCISES 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 อักษรเกาหลี
  บทที่2 พยัญชนะ
  บทที่3 สระ
  บทที่4 พยางค์
  บทที่5 พยัญชนะตัวสะกด
  บทที่6 แบบฝึกหัด1
  บทที่7 แบบฝึกหัด2
  บทที่8 แบบฝึกหัด3
  บทที่9 แบบฝึกหัด4
  บทที่10 แบบฝึกหัด5
  บทที่11 แบบฝึกหัด6
  บทที่12 แบบฝึกหัด7
  บทที่13 แบบฝึกหัด8
  บทที่14 แบบฝึกหัด
  บทที่15 แบบฝึกหัด
  ตารางการผันคำกริยา
  เฉลยแบบฝึกหัด
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 อักษรเกาหลี
  บทที่2 พยัญชนะ
  บทที่3 สระ
  บทที่4 พยางค์
  บทที่5 พยัญชนะตัวสะกด
  บทที่6 แบบฝึกหัด1
  บทที่7 แบบฝึกหัด2
  บทที่8 แบบฝึกหัด3
  บทที่9 แบบฝึกหัด4
  บทที่10 แบบฝึกหัด5
  บทที่11 แบบฝึกหัด6
  บทที่12 แบบฝึกหัด7
  บทที่13 แบบฝึกหัด8
  บทที่14 แบบฝึกหัด
  บทที่15 แบบฝึกหัด
  ตารางการผันคำกริยา
  เฉลยแบบฝึกหัด