รายวิชา HI463(52) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ (history of modern japan)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำคำนำ : Introductionนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ภูมิศาสตร์ลักษณะโดดเด่น
  บทที่ 2 ยุคก่อน
  บทที่ 3 ญี่ปุ่น ยุคกลาง
  ภาคที่ 1 ระบอบโตกูงาวา
  ภาคที่ 2 การปฏวัติทันสมัย
  ภาคที่ 3 จักรวรรดิญี่ปุ่น
  หลังสงครามและญี่ปุ่นร่วมสมัย
  ปก
  คำคำนำ : Introductionนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ภูมิศาสตร์ลักษณะโดดเด่น
  บทที่ 2 ยุคก่อน
  บทที่ 3 ญี่ปุ่น ยุคกลาง
  ภาคที่ 1 ระบอบโตกูงาวา
  ภาคที่ 2 การปฏวัติทันสมัย
  ภาคที่ 3 จักรวรรดิญี่ปุ่น
  หลังสงครามและญี่ปุ่นร่วมสมัย