รายวิชา HI462 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ (History of Modern China)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ย้อนอดีตจีน
  บทที่ 2 : อวสานระบบเก่า
  บทที่ 3 : พรรคคอมมิวนิสด์กับการผนึกกำลังครั้งที่ 1
  บทที่ 4 : ทศวรรษแห่งความแตกแยก (A.fi , 1927-1937)
  บทที่ 5 : สงครามโลกกับชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ย้อนอดีตจีน
  บทที่ 2 : อวสานระบบเก่า
  บทที่ 3 : พรรคคอมมิวนิสด์กับการผนึกกำลังครั้งที่ 1
  บทที่ 4 : ทศวรรษแห่งความแตกแยก (A.fi , 1927-1937)
  บทที่ 5 : สงครามโลกกับชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ตัวอย่างข้อสอบ