รายวิชา HI450 ประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่ (History of Modern Spain)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ภูมิหลังของประวัติศาสตร์สเปน
  บทที่2 : การยึดอำนาจคืนของพวกคริสเตียนในคาบสมุทรไอบีเรีย
  บทที่3 : พระเจ้าเฟอร์ตินานกับพระนางอิสซาเบลลา
  บทที่4 : สเปนภายใต้การปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์ก
  บทที่5 : เริ่มต้นยุคเสื่อมของสเปน
  บทที่6 : ยุคต้นของราชวงศ์บูร์บอง
  บทที่7 : สเปนกับผลกระทบของการปฏิวัติฝรั่งเศลและ...
  บทที่8 : พระนางอิสซาเบลลาที่ 2
  บทที่9 : การปกครองในระบอบสาธารณรัฐและการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
  บทที่10 : พระเจ้าอัลฟองโซที่ 13
  บทที่11 : สาธารณรัฐที่ 2 กับสงครามกลางเมือง
  บทที่12 : สมัยการปกครองของนายพลฟรังโก
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ภูมิหลังของประวัติศาสตร์สเปน
  บทที่2 : การยึดอำนาจคืนของพวกคริสเตียนในคาบสมุทรไอบีเรีย
  บทที่3 : พระเจ้าเฟอร์ตินานกับพระนางอิสซาเบลลา
  บทที่4 : สเปนภายใต้การปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์ก
  บทที่5 : เริ่มต้นยุคเสื่อมของสเปน
  บทที่6 : ยุคต้นของราชวงศ์บูร์บอง
  บทที่7 : สเปนกับผลกระทบของการปฏิวัติฝรั่งเศลและ...
  บทที่8 : พระนางอิสซาเบลลาที่ 2
  บทที่9 : การปกครองในระบอบสาธารณรัฐและการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
  บทที่10 : พระเจ้าอัลฟองโซที่ 13
  บทที่11 : สาธารณรัฐที่ 2 กับสงครามกลางเมือง
  บทที่12 : สมัยการปกครองของนายพลฟรังโก
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม