รายวิชา HI335 ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (History of Australia and New Zealand)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ความนำ
  บทที่1 : ชาวพื้นเมืองและชาวผิวขาว
  บทที่2 : นักโทษและผู้ตั้งรกราก ค.ศ.1788-1809
  บทที่3 : สมัยของ Macquarie ค.ศ.1810-1821
  บทที่4 : สมัยของการเปลี่ยนแปลง ค.ศ.1821-1831
  บทที่5 : ผู้อพยพและพวก Squatters ค.ศ.1831-1842
  บทที่6 : การเมืองและวัฒนธรรม ค.ศ.1843-1851
  บทที่7 : ทองคำ ค.ศ.1851-1861
  บทที่8 : ยุคของชนชั้นกลาง ค.ศ.1861-1883
  บทที่9 : พวกหัวรุนแรงกับนักชาตินิยม ค.ศ.1883-1900
  บทที่10 : สมัยของผู้มองโลกในแง่ดี ค.ศ.1901-1919
  บทที่11 : นิวซีแลนด์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ความนำ
  บทที่1 : ชาวพื้นเมืองและชาวผิวขาว
  บทที่2 : นักโทษและผู้ตั้งรกราก ค.ศ.1788-1809
  บทที่3 : สมัยของ Macquarie ค.ศ.1810-1821
  บทที่4 : สมัยของการเปลี่ยนแปลง ค.ศ.1821-1831
  บทที่5 : ผู้อพยพและพวก Squatters ค.ศ.1831-1842
  บทที่6 : การเมืองและวัฒนธรรม ค.ศ.1843-1851
  บทที่7 : ทองคำ ค.ศ.1851-1861
  บทที่8 : ยุคของชนชั้นกลาง ค.ศ.1861-1883
  บทที่9 : พวกหัวรุนแรงกับนักชาตินิยม ค.ศ.1883-1900
  บทที่10 : สมัยของผู้มองโลกในแง่ดี ค.ศ.1901-1919
  บทที่11 : นิวซีแลนด์
  บรรณานุกรม