รายวิชา GY103(48) ณรณีวิทยาเบื้องต้น (INTRODUCTION TO GEOLOGY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : โลก
  บทที่3 : แร่
  บทที่4 : หิน
  บทที่5 : กระบวนการสลายตัวและดิน
  บทที่6 : ขบวนการที่เกิดขึ้นที่ผิวโลก
  บทที่7 : ขบวนการที่เกิดขึ้นภายในเปลือกโลก
  บทที่8 : ธรณีวิทยาประวัติ
  บทที่9 : ทรัพย์กรธรณี
  ธรณีวิทยาของประเทศไทย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : โลก
  บทที่3 : แร่
  บทที่4 : หิน
  บทที่5 : กระบวนการสลายตัวและดิน
  บทที่6 : ขบวนการที่เกิดขึ้นที่ผิวโลก
  บทที่7 : ขบวนการที่เกิดขึ้นภายในเปลือกโลก
  บทที่8 : ธรณีวิทยาประวัติ
  บทที่9 : ทรัพย์กรธรณี
  ธรณีวิทยาของประเทศไทย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม