รายวิชา GM306 การภาษีอากร (Taxation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : กรมศุลกากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  บทที่ 2 : พิกัดอัตราศุลกากร
  บทที่ 3 : ท่าหรือที่เพื่อการนำเข้าและส่งออก
  บทที่ 4 : การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า
  บทที่ 5 : การเสียภาษี
  บทที่ 6 : การตรวจและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร
  บทที่ 7 : การค้าชายฝั่ง
  บทที่ 8 : การนำของเข้าทางท่ากรุงเทพฯ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : กรมศุลกากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  บทที่ 2 : พิกัดอัตราศุลกากร
  บทที่ 3 : ท่าหรือที่เพื่อการนำเข้าและส่งออก
  บทที่ 4 : การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า
  บทที่ 5 : การเสียภาษี
  บทที่ 6 : การตรวจและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร
  บทที่ 7 : การค้าชายฝั่ง
  บทที่ 8 : การนำของเข้าทางท่ากรุงเทพฯ
  บรรณานุกรม