รายวิชา GM304 นโยบายธุรกิจ (Business Policy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมและปัญหาการบริหาร
  บทที่2 : การประเมินโอกาสก้าวหน้าของบริษัท
  บทที่3 : วัตถุประสงค์พื้นฐานและนโยบายหลัก
  บทที่4 : นโยบายผลิตภัณฑ์
  บทที่5 : นโยบายเกี่ยวกับลูกค้า
  บทที่6 : นโยบายการกำหนดราคาขาย
  บทที่7 : นโยบายการส่งเสริมการจำหน่าย
  บทที่8 : นโยบายการผลิตและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
  บทที่9 : การจัดทำเองหรือซื้อพัสดุและบริการ
  บทที่10 : นโยบายการใช้เงินทุน
  บทที่11 : นโยบายการหาแหล่งเงินทุน
  บทที่12 : นโยบายการป้องกันเงินทุนและการแจกจ่ายผลกำไร
  บทที่13 : โปรแกรมระยะสั้นและระยะยาว
  บทที่14 : การควบคุมการดำเนินงาน
  บทที่15 : การควบคุมตามงบประมาณ
  ตัวอย่างข้อสอบ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมและปัญหาการบริหาร
  บทที่2 : การประเมินโอกาสก้าวหน้าของบริษัท
  บทที่3 : วัตถุประสงค์พื้นฐานและนโยบายหลัก
  บทที่4 : นโยบายผลิตภัณฑ์
  บทที่5 : นโยบายเกี่ยวกับลูกค้า
  บทที่6 : นโยบายการกำหนดราคาขาย
  บทที่7 : นโยบายการส่งเสริมการจำหน่าย
  บทที่8 : นโยบายการผลิตและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
  บทที่9 : การจัดทำเองหรือซื้อพัสดุและบริการ
  บทที่10 : นโยบายการใช้เงินทุน
  บทที่11 : นโยบายการหาแหล่งเงินทุน
  บทที่12 : นโยบายการป้องกันเงินทุนและการแจกจ่ายผลกำไร
  บทที่13 : โปรแกรมระยะสั้นและระยะยาว
  บทที่14 : การควบคุมการดำเนินงาน
  บทที่15 : การควบคุมตามงบประมาณ
  ตัวอย่างข้อสอบ
  บรรณานุกรม : Reference