รายวิชา GE353(S) ภูมิศาสตร์เอเซีย (International Business Communication)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ลักษณะทั่วไปของทวีปเอเซีย
  บทที่2 : ภูมิภาคเอเซียตะวันออก
  บทที่3 : ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  บทที่4 : ภูมิภาคเอเซียใต้ตอนกลาง
  บทที่5 : ภูมิภาคเอเซียตะวันตก
  บทที่6 : ภูมิภาครัชเซีย (เอเซีย)
  บทที่7 : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของทวีปเอเซีย
  บทที่8 : สรุปแนวคำถามและแนวข้อสอบ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ลักษณะทั่วไปของทวีปเอเซีย
  บทที่2 : ภูมิภาคเอเซียตะวันออก
  บทที่3 : ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  บทที่4 : ภูมิภาคเอเซียใต้ตอนกลาง
  บทที่5 : ภูมิภาคเอเซียตะวันตก
  บทที่6 : ภูมิภาครัชเซีย (เอเซีย)
  บทที่7 : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของทวีปเอเซีย
  บทที่8 : สรุปแนวคำถามและแนวข้อสอบ
  บรรณานุกรม : Reference