รายวิชา FL323 ภาษาถิ่นของไทย (Thai Dialects)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ภาษาถิ่น ภาษามาตราฐาน
  บทที่ 2 : ภาษาถิ่นภาคเหนือ
  บทที่ 3 : ภาษาถิ่นภาคอีสาน
  บทที่ 4 : ภาษาถิ่นภาคใต้
  บทที่ 5 : คำภาษาถิ่นในวรรณคดี
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ภาษาถิ่น ภาษามาตราฐาน
  บทที่ 2 : ภาษาถิ่นภาคเหนือ
  บทที่ 3 : ภาษาถิ่นภาคอีสาน
  บทที่ 4 : ภาษาถิ่นภาคใต้
  บทที่ 5 : คำภาษาถิ่นในวรรณคดี