รายวิชา ET633(s 57 วิธีการสอน (57 WAYS TO TEACH)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เทคนิคและวิธีการสอน
  บทที่2 เทคนิคและวิธีการกลุ่ม
  บทที่3 เทคนิคและวิธีการละคร
  บทที่4 เทคนิคและวิธีการใช้วัสดุเป็นหลัก
  บทที่ 5 เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เทคนิคและวิธีการสอน
  บทที่2 เทคนิคและวิธีการกลุ่ม
  บทที่3 เทคนิคและวิธีการละคร
  บทที่4 เทคนิคและวิธีการใช้วัสดุเป็นหลัก
  บทที่ 5 เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ