รายวิชา EN422(54) การเขียนสร้างสรรค์เบื้องต้น (Introduction to Creative Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่1 chapter
  บทที่2 word choice
  บทที่3 sentencestyle and variety
  บทที่4 chapler4
  บทที่5 Haiku and Art of sele ction
  ปก
  คำนำ
  บทที่1 chapter
  บทที่2 word choice
  บทที่3 sentencestyle and variety
  บทที่4 chapler4
  บทที่5 Haiku and Art of sele ction