รายวิชา EN420 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ (Secretarial English)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Acknowledments
  A Note on The Course
  A Note on How to Use a Self-Study Text
  Pretest
  Chapter1 : Language of Business Writing
  Chapter2 : Format and Styles of Business Lettes
  Chapter2 : Format and Styles of Business Lettes(ต่อ)
  Chapter3 : Request Letters and Replies to Requests
  Chapter3 : Request Letters and Replies to Requests(ต่อ)
  Chapter4 : Order Letters and Acknowledgment Letters
  Chapter5 : Credit and Collecton Letters
  Chapter5 : Credit and Collecton Letters(ต่อ)
  Chapter6 : Complaint and Adjustment Letters
  Chapter7 : Sales Letters
  Chapter8 : Memos
  Chapter9 : Formal & Informal Invitation : Acceptance and Refusal
  Chapter10 : Agenda and minutes
  Chapter11 : News Releases
  Answer Key
  Answer Key(ต่อ)
  Posttest
  Biliography
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Acknowledments
  A Note on The Course
  A Note on How to Use a Self-Study Text
  Pretest
  Chapter1 : Language of Business Writing
  Chapter2 : Format and Styles of Business Lettes
  Chapter2 : Format and Styles of Business Lettes(ต่อ)
  Chapter3 : Request Letters and Replies to Requests
  Chapter3 : Request Letters and Replies to Requests(ต่อ)
  Chapter4 : Order Letters and Acknowledgment Letters
  Chapter5 : Credit and Collecton Letters
  Chapter5 : Credit and Collecton Letters(ต่อ)
  Chapter6 : Complaint and Adjustment Letters
  Chapter7 : Sales Letters
  Chapter8 : Memos
  Chapter9 : Formal & Informal Invitation : Acceptance and Refusal
  Chapter10 : Agenda and minutes
  Chapter11 : News Releases
  Answer Key
  Answer Key(ต่อ)
  Posttest
  Biliography