รายวิชา EN391 วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  Preface
  Chapter 1 What Is Children’s Literature?
  Chapter 2 Literary Genre
  Chapter 3 Character
  Chapter 4 Plot
  Chapter 5 Poetry
  Bibliography
  ปก
  Preface
  Chapter 1 What Is Children’s Literature?
  Chapter 2 Literary Genre
  Chapter 3 Character
  Chapter 4 Plot
  Chapter 5 Poetry
  Bibliography