รายวิชา EN322(55) จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล (NATURE AND MRTHODS OF TRANSLATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1-2-3
  บทที่4-5-6
  บทที่7-8-9
  บทที่10-11-12
  บทที่13-14-15
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1-2-3
  บทที่4-5-6
  บทที่7-8-9
  บทที่10-11-12
  บทที่13-14-15
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก