รายวิชา EN320 ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English For Job Applications)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน Content
  บทที่1 : การสมัครงาน
  บทที่2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
  บทที่3 : ประวัติย่อ
  บทที่4 : จดหมายสมัครงาน
  บทที่5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
  บทที่6 : จดหมายรับรองเข้าทำงาน
  บทที่7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
  แบบประเมินผลหลังการเรียน
  เฉลยคำตอบ
  แนวตอบกิจกรรมการเรียน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน Content
  บทที่1 : การสมัครงาน
  บทที่2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
  บทที่3 : ประวัติย่อ
  บทที่4 : จดหมายสมัครงาน
  บทที่5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
  บทที่6 : จดหมายรับรองเข้าทำงาน
  บทที่7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
  แบบประเมินผลหลังการเรียน
  เฉลยคำตอบ
  แนวตอบกิจกรรมการเรียน
  บรรณานุกรม : Reference