รายวิชา EN205 (S) การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท (Sentences and Short Paragraphs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Sentences
  Compound Sentences
  Complex Sentences
  Complex Sentences(ต่อ)
  Participle
  Infinitive
  Gerund
  Paragraph
  Test
  Test(ต่อ)
  Answer to Exercise
  Answer to Test
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Sentences
  Compound Sentences
  Complex Sentences
  Complex Sentences(ต่อ)
  Participle
  Infinitive
  Gerund
  Paragraph
  Test
  Test(ต่อ)
  Answer to Exercise
  Answer to Test
  บรรณานุกรม : Reference