รายวิชา EN205 การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เนื้อหา
  เนื้อหา(ต่อ)
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เนื้อหา
  เนื้อหา(ต่อ)
  บรรณานุกรม : reference