รายวิชา EN204 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  Introduction
  Chapter1 : Ways of Greeting and Bidding Farewell
  Chapter2 : How to Get Information and.....
  Chapter3 : How to Express Appreciations and....
  Chapter4 : Making Requests and Commands
  Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion
  Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion(ต่อ)
  Chapter6 : Ways to Express Ability and .....
  Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and....
  Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and....(ต่อ)
  Chapter8 : Way to Express an Offer/Liking and.....
  Chapter9 : Way to Express Warning/Consideration/.....
  Chapter10 : Ways of Expressing Emotions
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  Introduction
  Chapter1 : Ways of Greeting and Bidding Farewell
  Chapter2 : How to Get Information and.....
  Chapter3 : How to Express Appreciations and....
  Chapter4 : Making Requests and Commands
  Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion
  Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion(ต่อ)
  Chapter6 : Ways to Express Ability and .....
  Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and....
  Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and....(ต่อ)
  Chapter8 : Way to Express an Offer/Liking and.....
  Chapter9 : Way to Express Warning/Consideration/.....
  Chapter10 : Ways of Expressing Emotions
  บรรณานุกรม : Reference