รายวิชา EN101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  Unit 1 : กฎที่1-3
  Unit 2 : กฎที่4-7
  Unit 3 : กฎที่8-10
  Unit 4 : กฎที่11-15
  Unit 5 : กฎที่16-18
  Unit 6 :กฎที่18(ต่อ)-19
  Unit 7 : กฎที่20
  Unit 8 : กฎที่21-23
  Unit 9 : กฎที่24-26
  Unit 10 :กฎที่27-28
  Unit 11 : กฎที่29-31
  Unit 12 : กฎที่32-34
  Unit 13 : กฎที่35-37
  Unit 14 : กฎที่38-40
  Unit 15 : กฎที่41-42
  Part B : Vocabulary unit 1-15
  Part B : Vocabulary unit 1-15(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  Unit 1 : กฎที่1-3
  Unit 2 : กฎที่4-7
  Unit 3 : กฎที่8-10
  Unit 4 : กฎที่11-15
  Unit 5 : กฎที่16-18
  Unit 6 :กฎที่18(ต่อ)-19
  Unit 7 : กฎที่20
  Unit 8 : กฎที่21-23
  Unit 9 : กฎที่24-26
  Unit 10 :กฎที่27-28
  Unit 11 : กฎที่29-31
  Unit 12 : กฎที่32-34
  Unit 13 : กฎที่35-37
  Unit 14 : กฎที่38-40
  Unit 15 : กฎที่41-42
  Part B : Vocabulary unit 1-15
  Part B : Vocabulary unit 1-15(ต่อ)