รายวิชา EF335 การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (Education in the United States)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :สภาพทั่วไป
  บทที่ 2 :ประวัติการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 3 :การบริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 4 : ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 5 : สถิติการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 6 : การไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 7 :ปัญหาในวงการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :สภาพทั่วไป
  บทที่ 2 :ประวัติการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 3 :การบริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 4 : ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 5 : สถิติการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 6 : การไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 7 :ปัญหาในวงการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
  บรรณานุกรม:Reference