รายวิชา EC451 สถาบันการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Institutions)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
  บทที่ 2 องค์การการค้าโลก
  บทที่ 3 การประชุมสหประชาชาติ
  บทที่ 4 เขตการค้าเสรี
  บทที่ 5 เอเปค
  บทที่ 6 สหภาพยุโรป
  บทที่ 7 อาเซียน
  บทที่ 8 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
  บรรณานุกรม
  บทที่ 6 สหภาพยุโรป
  บทที่ 7 อาเซียน
  บทที่ 8 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
  บทที่ 2 องค์การการค้าโลก
  บทที่ 3 การประชุมสหประชาชาติ
  บทที่ 4 เขตการค้าเสรี
  บทที่ 5 เอเปค