รายวิชา EC398 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา (Historyof Economic Development of the Latin American Countries)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ :
  บทที่ 2 : ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
  บทที่3 : การตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในละตินอเมริกา
  บทที่4 : ประเทศละตินในทวีปอเมริกาเหนือ
  บทที่ 5 : ประเทศละตินในเขตอเมริกากลาง
  บทที่6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้
  บทที่ 6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้(ต่อ)
  บทที่ 7 : ละตินอเมริกาภายหลังได้รับเอกราช
  แบบฝึกหัด: test
  บรรณานุกรม : reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ :
  บทที่ 2 : ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
  บทที่3 : การตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในละตินอเมริกา
  บทที่4 : ประเทศละตินในทวีปอเมริกาเหนือ
  บทที่ 5 : ประเทศละตินในเขตอเมริกากลาง
  บทที่6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้
  บทที่ 6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้(ต่อ)
  บทที่ 7 : ละตินอเมริกาภายหลังได้รับเอกราช
  แบบฝึกหัด: test
  บรรณานุกรม : reference